TRYGGHET OCH SÄKERHET

Tillsammans med polis, socialtjänst, räddningstjänsten, ambulansen, vår egen Första Hjälpen-grupp och vaktbolag har vi i många arbetat för att skapa en trygg festival. Kirunafestivalen är värme, glädje och gemenskap. För oss är det en självklarhet att alla besökare ska känna sig inkluderade och välkomna på vår festival – likaså att känna trygghet när man vistas på området. Kirunafestivalen har därför nära samarbeten med tidigare nämnda insatserna och arrangerar festivalen efter deras önskemål och behov.

SÅ HÄR ARBETAR VI:

Redan tidigt under våren påbörjar vi arbetet med att planera säkerheten inför festivalen. Detta genom att upprätta en dialog med tidigare nämnda myndigheter där vi utvärderar fjolårets säkerhetsarbete och går igenom vad vi kan förbättra inför kommande festival.

Förutom vaktbolaget Norrvakt (som vi samarbetat med i många år) finns även vår egna Första Hjälpen-grupp samt socialtjänsten på plats under hela festivalen. Föreningen Kiruna Vuxna På Stan bjuds dessutom in varje år att patrullera området.

All vår personal får information om att vara uppmärksamma på och anmäla våld, sexuella övergrepp, trakasserier och andra icke acceptabla handlingar. Detta inkluderar vakter, scenpersonal, volontärer och all övrig egen personal som arbetar på festivalområdet.

Innan vi öppnar festivalområdet för allmänheten gör vi alltid en utförlig inspektionsrunda tillsammans med alla berörda (och tidigare nämnda) myndigheter. Dessa får chans att kontrollera säkerheten på festivalen och vi öppnar inte området för allmänheten innan dessa ger oss sitt godkännande.

När hela vaktstyrkan är på plats har vi ett stormöte där samtliga vakter informeras om festivalen och vårt upplägg. Dessa får också chans att synkronisera sitt arbete med ambulanspersonal, räddningstjänst, socialtjänst och polisen.

Vid scenerna har vi utsiktsplatser till vakterna för att de ska få bättre överblick.

Varje dag innan festivalområdet öppnas för allmänheten har festivalstaben och vaktbolaget ett möte för att utvärdera gårdagen. Den täta och nära dialogen är viktigt för att upprätthålla säkerheten.

Vid bråk, plankning, innehav av otillåtna föremål, olämpligt uppträdande, framkallande av fara, påverkan av alkohol eller andra droger kan biljettinnehavaren avlägsnas från området. I värsta fall kan ditt festivalarmband klippas och du nekas inträde resten av helgen. Denna bedömning gör säkerhetspersonalen och kan inte överklagas. Ingen ersättning utgår.

Foto: Roger Norman