Bli en del av Kirunafestivalen

Är du involverad i en förening, företag eller annan verksamhet som du tror skulle passa bra på vår festival? Vill du synas med ditt varumärke på Kirunafestivalen, eller boka en marknadsplats? Kirunafestivalen är vår enda stora folkfest och vi söker ständigt nya samarbetspartners som vill bidra till projektet. Vi tar alltså gladeligen emot förslag på hur just din organisation skulle kunna göra festivalen ännu bättre.

Om du har en idé till medverkan på (eller frågor om hur du kan stötta) Kirunafestivalen – hör av dig till alex@tusentoner.se